Rejestracja tymczasowa umożliwia dentystom, którzy nie kwalifikują się do pełnej rejestracji, wykonywanie zawodu dentystycznego w przypadku, gdy zaproponowali im stanowisko nadzorowane wyłącznie do celów szkoleniowych, dydaktycznych lub badawczych, przez ograniczony czas. Wykwalifikowany dentysta z zagranicy może ubiegać się o tymczasową rejestrację na określonych zatwierdzonych stanowiskach, jeśli posiada kwalifikacje dentysty na uniwersytecie, który jest uznawany przez do celów tymczasowej rejestracji i egzaminu rejestracyjnego za granicą. Ograniczenia te pozwalają dentystom na posiadanie ważnej rejestracji tylko na określone stanowiska oraz w szpitalu lub placówce wymienionej we wskazanym kierunku i na określony czas. Jeśli dentysta chciałby kontynuować pracę na stanowisku po zakończeniu kierunku, musi złożyć wniosek o odnowienie. Dentyści z rejestracją tymczasową mogą ćwiczyć wyłącznie pod okiem zarejestrowanego konsultanta