Zapewnił również dochody i zyski niezliczonym firmom niefinansowym, nie mówiąc już o łatwiejszym dostępie do kapitału dla wielu firm. Krótko mówiąc, jednolity rynek zawsze był czymś więcej niż tylko strefą wolnego handlu. Od samego początku istnienia, czyli w latach 50. Wieku, chodziło o usuwanie zagranicznych barier dla biznesu i tworzenie jednolitej przestrzeni gospodarczej regulowanej przez władze ponadnarodowe. Głęboka integracja gospodarcza idzie w parze z ponadnarodowymi zdolnościami administracyjnymi, zwłaszcza w sektorach gospodarki, które wymagają natrętnego nadzoru publicznego, takich jak usługi regulowane, a zwłaszcza finanse