Opublikowała wytyczne dotyczące sposobu, w jaki spółki powinny zgłaszać metodę rozliczania potrącenia netto dla akcji nabytych w ramach programów akcji niepodlegających opodatkowaniu w swoich rocznych zwrotach. Rozliczenie netto odnosi się do metody potrącenia stosowanej przez niektóre spółki w celu uregulowania podatku dochodowego oraz obowiązku potrącenia przy wydawaniu akcji pracownikom. Zrewidowane wytyczne nie dotykają tego punktu, przewidujemy, że nacisk na oddzielne raportowanie metody potrącenia netto rozliczenia u źródła jest ostrzeżeniem, że nastąpi wzmożona kontrola kwot, które Firmy stosujące potrącenia netto twierdzą jako odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dostarczenie akcji swoim pracownikom. Opracować, pod warunkiem, że firma spełnia warunki kwalifikacyjne, powinien mieć możliwość ubiegania się o automatyczne ustawowe odliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku wydania akcji pracownikom