Jeśli osoba fizyczna jest rezydentem i ma miejsce zamieszkania w kraju, zostanie opodatkowana od dochodów i zysków kapitałowych na całym świecie. Jeśli dana osoba nie jest rezydentem, zwykle podlega opodatkowaniu od źródła dochodu, ale generalnie nie będzie opodatkowany od zysków kapitałowych, z wyjątkiem spółek bogatych w mająteknieruchomości lub premii, nawet jeśli majątek znajduje się gdy aktywa są wykorzystywane do celów biznesowych w oddziale lub agencji, wszelkie zyski również podlegają. Istnieją również specjalne zasady dotyczące podatku dochodowego i od zysków kapitałowych, w przypadku gdy osoba stała się nierezydentem, ale powraca w ciągu, ogólnie rzecz biorąc, pięciu lat