Gaz płynny oferuje pewne potencjalne oszczędności dwutlenku węgla w porównaniu z benzyną, ale ma ograniczone korzyści w zakresie jakości powietrza. I zapewniły pewne wsparcie dla wprowadzenia pojazdów dla taksówek z silnikami wysokoprężnymi i pojazdów użytkowych. Na przykład taksówki z silnikiem diesla, które zostały przebudowane na kursowanie, mogą kwalifikować się do przedłużenia do 15-letniego limitu wieku. Rozumiem, że w ramach projektu zaobserwowano około 80% redukcję poziomu tlenku azotu i redukcję materiałów cząsteczkowych o około 99%. Postrzegając to jako potencjalne paliwo przejściowe, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być - nawet koszty konwersji wynoszą tylko około 000 w przypadku taksówek w porównaniu do 000 w przypadku nowej taksówki elektrycznej