Oprócz zorganizowania transportu Twoich towarów, spedytorzy oferują również szereg innych usług, od odprawy celnej i dokumentacji handlowej po ubezpieczenia i zarządzanie łańcuchem dostaw. Podczas gdy wielu spedytorów oferuje szereg usług, agenci celni i brokerzy celni świadczą inne usługi. Agenci celni i pośrednicy celni pełnią podobne role, a terminy są często używane zamiennie. Podczas gdy spedytor zorganizuje przewóz Twoich towarów z jednego kraju do drugiego i zazwyczaj świadczy również inne usługi, agenci celni i brokerzy upewniają się, że Twoje towary mogą zostać odprawione przez odprawę celną w drodze do ostatecznego miejsca dostawy a brokerzy zwykle działają jako bezpośredni przedstawiciele, ale mogą również działać jako pośrednicy